Thông tin khách hàng

  • Năm sinh: 1999
  • Nữ giới
  • Lựa chọn điều trị: Invisalign Full

Tổng thời gian điều trị: 9 tháng

Số lượng khay: 36 khay

Thời gian đeo khay: 7 ngày/khay

Tình trạng răng:

  • 2 hàm đều khấp khểnh, chen chúc
  • 2 răng nanh hàm trên lệch khỏi cung hàm

 

 

Hình ảnh trước và sau khi điều trị

Kế hoạch điều trị ClinCheck