Thông tin khách hàng

  • Năm sinh: 2002
  • Nam giới
  • Lựa chọn điều trị: Invisalign Full

Tổng thời gian điều trị: 5 tháng 

Số lượng khay: 20 khay

Thời gian đeo khay: 7 ngày/khay

Tình trạng răng:

  • Chen chúc, khấp khểnh
  • Lệch khớp cắn

 

Hình ảnh trước và sau khi điều trị

Kế hoạch điều trị ClinCheck